2018

Abbas Khan

Anjali Notandas

Ansh Gupta

Ashwath Narekuli

Aziz Tohfafarosh

Divakar Badri

Baljit Singh Dawla

Burhanuddin Rangwala

Burhanuddin Contractor

RAJSHI SHAH

Rutuja Dhuwali

Dhruv Rajpurohit

Dhruv Shah

Dhwani Gandhi

Hoejung Jung ( JJ)

Hrishikesh Jariwala

Hrishikesh Patil

Hrithik Vora

Jinen Karriya 

Kashish Dewnani

Mujubuddin Khan

Nupur Chatterji

Prahan Pacher

Rahul Purswani

Rithvik Shetty

Riya Duhlani

Ronak Tanna

Sahil Kadam

Sambhav jain

Sanchi Anand Kusur

Saumya Navani

Shivalik Solanki

Shrey Punamia

Shreyank Thakkar

Shreyas Pai

Suraj Harjani

Tehseen contractor

Tanya Shah

Vedant Jhaveri

Call Now